Dofinansowanie UE

Kon-TEC sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie do produkcji innowacyjnego modułowego systemu zarządzania magazynami energii

Firma Kon-TEC sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego modułowego systemu zarządzania magazynami energii ”.

 

 Cel projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego, modułowego systemu zarządzania magazynami energii przeznaczonego dla pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. 

 

Planowane efekty projektu: - zwiększenie pojemności oraz żywotności akumulatora względem tradycyjnych systemów - wykorzystanie w 100% potencjału pojemności magazynu energii dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody balansowania aktywnego - możliwość zwiększania pojemności akumulatorów (skalowanie) już po zakupie przez użytkownika końcowego - monitoring parametrów pracy oraz logowanie błędów pracy akumulatorów - znaczne obniżenie czasu potrzebnego na budowę magazynu energii oraz redukcja zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników 

 

Całkowita wartość projektu: 1 242 650.25 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 994 733.75 PLN 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 994 733.75 PLN

 

------------------

 

Kon-TEC sp. z o.o. is implementing a project co-financed by European Funds: Implementation of an innovative modular energy storage management system into production.

 

Kon-TEC Sp. z o.o. has secured funding under sub-measure 1.1.2 'Development of Startups in Eastern Poland' of the Operational Program Eastern Poland 2014-2020 for the implementation of the project titled: 'Implementation of an innovative modular energy storage management system into production.'

 

Project objective: Introducing an innovative, modular energy storage management system to the market, designed for electric and hybrid vehicles.

 

Planned project outcomes:

  • Increase in battery capacity and lifespan compared to traditional systems
  • Utilization of 100% energy storage capacity potential through the use of innovative active balancing method
  • Ability to scale up battery capacity after purchase by end users
  • Monitoring of operational parameters and logging of battery malfunctions
  • Significant reduction in the time required for energy storage construction and a decrease in the demand for qualified personnel

 

Total project value: PLN 1,242,650.25 

European Funds contribution: PLN 994,733.75

 

EU funding for the project: PLN 994,733.75

Newsletter

Nie przegap żadnej promocji, zdobywaj dodatkowe rabaty