1
Wybierz rodzaj zgłoszenia

Wybierz rodzaj zgłoszenia w zależności od sytuacji oraz czasu, w którym odebrałeś przesyłkę

2
Dodaj zgłoszenie

Wypełnij formularz i opisz szczegóły zwrotu lub reklamacji

3
Skontaktujemy się z Tobą

Po weryfikacji zgłoszenia w ciągu 2 dni, wyślemy ci e-maila z dalszymi krorakmi

Wybierz rodzaj zgłoszenia

Reklamacja
Zwrot lub wymiana

Dokumenty

Podstawowym dokumentem jest paragon lub faktura, które są dowodem zakupu. Do dokumentu zakupu należy dołączyć protokół zwrotu lub reklamacji. Prosimy pobrać odpowiedni. Następnie wydrukować, wypełnić oraz opatrzyć czytelnym podpisem.

Paragon lub fakturę wraz z wypełnionym protokołem proszę dołączyć do zwracanego towaru. Prosimy pamiętać, że bez tych dokumentów nie możemy przystąpić do rozpatrzenia zwrotu

Przesłanie towarów

Towar odsyłają Państwo na swój koszt. Po zaakceptowaniu odstąpienia od umowy, zwracamy Państwu koszt najtańszego sposobu dostawy towaru, jaki jest dostępny w naszym sklepie.

 

Adres wysyłki:

Kon-TEC
Ul. Boya-Żeleńskiego 12
Budynek B, 35-105 Rzeszów
Polska

Czas rozpatrywania

Rozpatrzenie gwarancji nastąpi w terminie nie dłuższym, niż 30 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Zwrot środków, naprawa lub wymiana towaru zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

Zgłoszenia serwisowe

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie Unii Europejskiej wykonywane są wyłącznie przez serwis Kon-TEC. W przypadku stwierdzenia wady prosimy o przesłanie produktu wraz z niezbędnymi dokumentami (patrz Warunki Gwarancji) lub przekazać do punktu sprzedaży (na koszt i ryzyko odbiorcy)

 

Adres wysyłki:
Kon-TEC
Ul. Boya-Żeleńskiego 12
Budynek B, 35-105 Rzeszów
Polska

 

Informacja o naprawach:

email: info@kon-tec.eu